شورانگیز

شعرهای محمدصادق کریمی

محمدصادق کریمی

1364 :: تولد - شهرستان فسا، استان فارس

.

.

.

1381 :: أخذ مدرک دیپلم فنی و حرفهای در رشتهی کامپیوتر - نرم افزار از هنرستان شهید بهشتی شیراز

1381 :: شروع به تحصیل در دانشکدهی فنی شهید باهنر شیراز در رشتهی کامپیوتر - نرم افزار

1382 :: کسب عنوان برترین اثر شعر از «نخستین همایش سراسری هم اندیشی عرفان و دانشجو» - شیراز

1383 :: رها کردن تحصیل به دلیل بی علاقهگی به رشتهی مذکور

1383 :: رفتن به خدمت سربازی

1384 :: أخذ «دیپلم افتخار» از «نخستین جشنوارهی سراسری وبلاگها و وبسایتهای انقلاب اسلامی» - تهران،

           فرهنگسرای انقلاب

1385 :: اتمام خدمت سربازی در لشکر هشت زرهی نجف اشرف - اصفهان

1385 :: خوانش ترجمهی کامل صحیفهی سجادیه +

1386 :: خوانش ترجمهی کامل نهج البلاغه +

1386 :: ورود به حوزهی علمیهی اصفهان

1388 :: ورود به حوزهی علمیهی قم

1389 :: کسب عنوان اثر برگزیده از «جشنوارهی استانی شعر دفاع مقدس» - قم

1390 :: چاپ کتاب «آل معشوق» +

1391 :: صعود به قلهی سبلان ( 4811 متر ) - اردبیل

1393 :: چاپ کتاب «حسن علی نوروزیان» از مجموعهی «جانبازان» - انتشارات روایت فتح +

1394 :: چاپ کتاب «روایت راه» از مجموعه‌ی «روایت نزدیک» - انتشارات روایت فتح +